2% z daní

              V prípade, že sa rozdhodnete podporiť našu činnosť a venujete nám 1,5% (2%) zo svojích daní, môžete postupovať podľa nasledovných pokynov

 

                                          Popis krokov pre venovanie 2% z dane

FYZICKÉ OSOBY

a) Ročné zúčtovanie preddavkov Vám vykoná zamestnávateľ

1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdovú účtareň, ekonomické oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie tlačiva. Potvrdenie o zaplatení dane

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%, výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3,32€ a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie.

3. Vyplnené tlačivá: "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" a "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane" zašlite (doručte) najneskôr do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Podrobný postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov v roku 2018.

b) Daňové priznanie si podávate sám

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je priamo na tlačivé daňového priznania. Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3,32 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie.

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ: A)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ: B)
 • Vypĺňanie daňových priznaní na internete

Podrobný postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018

 

PRÁVNICKÉ OSOBY

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 • Vypĺňanie daňových priznaní na internete
 • Podrobný postup krokov pre právnické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie v roku 2018

 

Údaje o prijímateľovi:

 • IČO: 42167787
 • Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby
 • Názov: Dom sv. Alžbety Zákopčie, n. o.
 • Sídlo: Zákopčie Stred 827, 023 11 Zákopčie
 • V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na tel čísle: 0911911823 alebo mailom: domalzbetyzakopcie@azet.sk

 

 

 

 


Tvorba webových stránok: Vlastný web, on-line služba spoločnosti Xion, s.r.o.
Nastavenie cookies | Prihlásenie >